Záhadná historieZajímavosti

Illuminati

Když zadáte do googlu pojem Illuminati, za necelou sekundu vám vyjede 45 800 000 odkazů (2.12.2016), což rozhodně není zanedbatelné číslo a ani v nejmenším nesvědčí o tom, že Illuminati byli jen obyčejný starověký spolek. Illuminati (v překladu z latiny osvícení) je název tajné společnosti, která existuje již od pradávna. Tato společnost vznikla někdy ve 14. století, byli to matematici, přírodovědci, astronomové…. Byli oddáni vědě a zabývali se nepřesnostmi v církvi, jenže to se Vatikánu nějak nelíbilo a tak je církev začala pronásledovat a zabíjet, což je vehnalo do ilegality. O Illuminatech existuje mnoho teorií, většina z nich jsou ovšem pravdivé. Na počátku jejich vzniku nebyli nebezpeční, časem jich ale přibývalo a jejich moc postupně nabírala na síle. Nyní se objevují především ve školství, zdravotnictví, bankách, médiích a vládě. Illuminati mají pod kontrolou nejen téměř celou světovou burzu, důležité bankovní systémy a vládu v U.S.A, ale i Britskou národní banku a další důležité systémy. Nejspíš jste si už všimli, že ve světových médiích se objevují věci, které jsou z 60% blbosti, lži a tak dále. Ale napadlo vás už někdy kdo za to vlastně může? Kdo určuje co se objeví v médiích a co má být zamlčeno? Když už jsme u toho zamlčování – podobně je to i se školstvím. Vše co se píše v učebnici dějepisu a co se učí ve školách rozhodně není pravda. Některé informace jsou zamlčeny, některé utajeny. Pokud si ale myslíte, že se Illuminati ukrývají před světem, vyvedu vás z omylu. Jejich symboly jsou opravdu na mnoha místech. Ukazují nám tím snad svou moc? Snad nejznámějším symbolem je jednodolarová bankovka. Teda spíše její levá strana. Konkrétně pyramida s odděleným vrchním trojúhelníkem, ve kterém se nachází vševědoucí oko – jeden ze znaků Illuminátů. Důležitým znakem je také pentagram, který je na jednodolarové bankovce také ukryt.

znak Illuminátů

Mezi další symboly také patří čísla, nejznámější je asi 666 (které také bývá spojováno se samotným satanem, to ovšem Illuminati také). Tady jsou další příklady, kdy se Illuminati nebáli ukázat svou moc.

Illuminati - znaky

A co je vlastně cílem Illuminátů? Je to jednoduché. Jejich cílem je mít pod kontrolou celý svět. Bude to vysoká vrstva obyvatelstva, která bude mít přístup ke všemu a zbytek světa je bude muset slepě následovat.

Related Articles

3 Comments

  1. My name is Dr.frank i wenger the vice supreme master of the illuminati I base in Las Vegas in USA but am not always in the country cause of my job as an agent and entrepreneur and now am currently in an Africa country Nigeria,I was initiated in 1994,became an agent in 2004,the Illuminati made me believe in myself and also how to have positive mindset over life cause it helps,it make life easy even when it is not,ever since I became a member through the help of Mr Bernard who is still my mentor till date,I promised the brotherhood to always help people who are interested in the organization so as to transform their lives just as mine was transformed.
    I have helped thousands of young and old from where ever countries they come from by getting them initiated into the brotherhood and after their initiation we help them go global in their doings such as business or any kind of occupation,we help them with funds,any request they make and also we help them regain all what they have lost and gain more,we don’t kill nor steal we are Illuminati if interested email us at dr.frankilluminatin@yahoo.com

  2. Jmenuji se Dr.frank i wenger, místopředseda mistrovské základny Illuminati I v Las Vegas v USA, ale nejsem vždy v zemi příčinou mého povolání jako agenta a podnikatele a teď jsem v Africe Nigérie, byl jsem zahájená v roce 1994, se stala agentkou v roce 2004, Illuminati mě uvěřili v sebe a také jak mít pozitivní myšlení nad životem, protože to pomáhá, dělá život snadnou, i když není, od té doby, co jsem se stal členem pomoci Pan Bernard, který je dosud mým učitelem, jsem slíbil bratrství, aby vždy pomáhal lidem, kteří mají zájem o tuto organizaci, aby přeměnil svůj život právě tak, jak jsem se změnil.
    Pomohl jsem tisíce mladých a starých lidí, odkud pocházejí, odkud pocházejí, tím, že je přivedou do bratrstva a po jejich zahájení pomáháme jim jít globálně ve svých činnostech, jako je podnikání nebo jakékoliv zaměstnání, pomáháme jim s finančními prostředky, požádat o ně a také jim pomůžeme znovu získat vše, co ztratili a získat víc, nezabíjíme ani neukradneme, že jsme Illuminati, jestliže nás zajímá e-mail na dr.frankilluminatin@yahoo.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button