PARANORMALZáhadná místa

Bermudský trojúhelník

Jako bermudský trojúhelník či ďáblův trojúhelník je označována oblast ležící mezi Miami na Floridě (nebo také jižním cípem Floridy), Portorikem (město San Juan) a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku. Zahrnuje tak i část Sargasového moře a protéká jím Golfský proud.

Bermudský trojúhelník je známý jako oblast s výrazně zvýšeným výskytem záhadného mizení lodí, letadel nebo i případy lodí nalezených bez posádky, bez jakéhokoli logického důvodu, který by vysvětloval opuštění plavidla.

O nepříjemných zkušenostech s počasím a plavbou v této oblasti se zmínil již Kryštof Kolumbus ve svém lodním deníku. Až v druhé polovině 20. století, kdy technické možnosti sledování letadel i plavidel byly na značně vysoké úrovni, bylo registrováno několik událostí, které vyvolaly zvýšený zájem o tuto část Atlantiku.

bermudsky trojuhelnik

• Let číslo 19
Psal se prosinec 1945, když ze základny amerického námořnictva Fort Lauderdale na Floridě odstartovala pětice bombardérů z letky 19 na běžné cvičení. Zpočátku vše probíhalo hladce, avšak ve čtyři hodiny odpoledne velitel letky ohlásil problémy.
Nebyl si jistý svou pozicí a kompas nefungoval správně, pak došlo ke ztrátě spojení a od té doby už letku 19 nikdo nikdy nespatřil. Navíc zmizelo i jedno z letadel povolaných k prozkoumání oblasti. Trosky strojů se dodnes nenašly.

• Zmizení lodi Cyclops
Americká nákladní loď Cyclops beze stopy zmizela 4. března roku 1918 s nákladem manganové rudy a s 309 členy posádky při cestě z Barbadosu do Norfolku ve Virginii. Loď byla vybavena vysílačkou, ale bohužel nebyl zaznamenán žádný pokus o radiové spojení nebo volání o pomoc. Uvádí se, že počasí bylo v době zmizení příznivé a vítr mírný.
Jako možné vysvětlení byl nejprve uváděn útok nepřátelské německé ponorky, ale po skončení první světové války se ukázalo, že v oblasti nehody nebyla žádná ponorka přítomna, stejně jako se zde nevyskytovaly žádné německé námořní miny. Jedna z teorií také říká, že loď unesl k nepříteli její kapitán (původem Němec) nebo došlo ke vzpouře posádky právě díky kapitánově podivínské povaze a špatné komunikaci s posádkou.
Nedaleko Norfolku byl údajně nalezen vrak lodi, o němž se téměř s jistotou předpokládá, že odpovídá lodi Cyclops. Zastánci trojúhelníku však tvrdí, že jde o jiný vrak.

• Zmizení lodi Marine Sulphur Queen
Nákladní loď Marine Sulphur Queen o délce 142 metrů s nákladem 15 000 tun roztavené síry zmizela bez jediné stopy začátkem února roku 1963 při cestě z Beaumontu v Texasu do Norfolku ve Virginii. Na palubě lodi byla v době zmizení posádka 39 mužů. Opět nebyl zaznamenán žádný pokus o radiové volání o pomoc.
Pátrání pobřežní hlídky skončilo bezvýsledně, nebyly objeveny ani zbytky po lodi či někoho z členů posádky. Jako předpokládaná příčina zmizení je uváděn např. výbuch nákladu síry, únos Kubánci, otrava posádky plyny z roztavené síry nebo rozlomení trupu lodi. Za nejpravděpodobnější vysvětlení události se klade bouře.
Pozůstalí po obětech později společnost provozující loď žalovali, avšak soud rozhodl v jejich prospěch s tím, že loď byla v dezolátním stavu.

• Zmizení posádky plachetnice Mary Celeste
Dvojstěžník jménem Mary Celeste vyplul z New Yorku 5. listopadu roku 1872 a měl doplout do evropského přístavu Janov. Na palubě bylo celkem 10 lidí včetně kapitánovy manželky a malé dcery.
Zhruba za měsíc, 4. prosince, byla Mary Celeste nalezena britským plavidlem Dei Gratia mezi Azorským souostrovím a Portugalskem, zcela bez posádky, nicméně loď byla plně schopná plavby. Na palubě byl dostatek potravin, pitné vody i alkoholu, zůstaly zde šperky a cennosti kapitána a členů posádky. Chyběl však sextant i záchranné čluny a vše tedy svědčilo o tom, že posádka opustila loď ve velkém spěchu. Zápisy v nalezeném lodním deníku končily datem 24. listopadu a údaj o tehdejší poloze lodi dokládal, že se v té době nalézala v Bermudském trojúhelníku. Od té doby opuštěné plavidlo urazilo přibližně 800 km do místa, kde bylo nalezeno.
Spekulace o příčinách náhlého opuštění lodi posádkou obvykle vycházejí z možnosti pirátského únosu (ale na lodi byly nalezeny cennosti) nebo otravy posádky například námelem z mouky na pečení chleba, které by mohlo způsobit nepříčetné chování všech na palubě. Další možností je i vzpoura posádky proti kapitánu Benjaminu Briggsovi a její únik na člunech, šílenství kapitána Briggse, rychlý únik posádky z obavy před vznícením par alkoholu.

bermudský troj

POKUSY O VYSVĚTLENÍ
• Ve skutečnosti o žádnou záhadu nejde.
Podle odborníků však o žádnou záhadu nejde. Podle tohoto tvrzení se všechny uváděné jevy dají vysvětlit přirozeným způsobem a vyplývají například z následujících skutečností:

  1. Oblast Bermudského trojúhelníku je dopravně frekventovaná, protože zde vede velké množství lodních dopravních tras, přelétá přes ni spousta dopravních i soukromých letadel a je proto zákonité, že zde dochází i celkově většímu výskytu havárií a ztroskotání.
  2. Uvedená oblast se vyznačuje vysokým výskytem hurikánů, tornád a současně se na styku Golfského proudu s oceánskou vodou vyskytuje řada nepravidelných jevů spojená s kontaktem vodních mas o výrazně odlišné teplotě a salinitě – mlhy, vzdušné turbulence.
  3. Hloubka moře ve velké části této oblasti dosahuje více než 6000 metrů a je proto velmi obtížné nalézt vrak ztroskotané lodi nebo zbytky zmizelého letadla. Jde zde především o Sargasové moře (které je známé jako místo tření úhořů), které se vyznačuje stojatou vodou s velkými plochami pokrytými mořskými řasami a chaluhami, které ztěžují plavbu především malým lodím.
  4. Vedle ostrovů se vyskytují hluboké mořské příkopy a podmořské vápencové útvary. Především podmořské jeskyně a dlouhé tunely se v době přílivu a odlivu stávají příčinami vzniku velkých vírů a vln, které mohou potopit nebo poškodit malé plavidlo.
  5. Zvýšený zájem veřejnosti zákonitě přitahuje bulvární novináře i osoby, které se snaží o vlastní zviditelnění a proto také poskytují falešné nebo zkreslené údaje.

• Vysvětlení přirozenými příčinami

Lze to také vysvětlit přítomností velkého množství hydrátu methanu na mořském dně, kde je díky vysokému tlaku vody udržován v pevném stavu. Občas se však oddělí část této stlačené látky a zvolna vystupuje k hladině. Jak klesá tlak okolní vody, začíná se hydratovaný methan přeměňovat na plyn, takže při dosažení mořské hladiny jde o obří bublinu tohoto plynu o průměru i několika set metrů. Pokud by nad takovým místem proplouvala loď, mohla by se náhle bez varování potopit díky snížené hustotě vody, případně by mohlo dojít k explozi uvolněného plynu zahájeného nějakým ohněm na lodi či elektrickou jiskrou.

Stejný osud by mohl potkat i menší letadlo, které by vlétlo do oblasti koncentrovaného plynného methanu s odlišnou hustotou, než má vzduch. Navíc je methan nedýchatelný a lidé by se v kritické oblasti začali okamžitě dusit.

Velice rozmanitý charakter mořského dna a častý výskyt silných větrů mohou vést ke vzniku obřích vln o výšce několika desítek metrů, které by snadno a velmi rychle zničily zvláště menší plavidlo. Také podmořské sesuny dna mohou být příčinou vln tsunami s ničivými účinky.

Spekulativní vysvětlení

  1. Jedním z často uváděných vysvětlení je setkání s UFO či návštěvy kosmických lodí cizích vesmírných civilizací, které unášejí lidi pro výzkumné účely (a nevracejí je zpátky na zem). Dle dostupných informací je počet hlášení o pozorování UFO z této oblasti je statisticky vyšší než z okolních částí USA nebo Mexika.
  2. Příznivci parapsychologických vysvětlení tvrdí, že v této oblasti existuje okno do jiné časoprostorové dimenze, kam mohou mizet pohřešované lodě, letadla a lidé.
  3. V oblasti bermudského trojúhelníku se rozkládalo území zaniklé vyspělé civilizace, například bájná Atlantida řecké mytologie, která nebyla do tohoto dne nikdy nalezena.

A jaké teorii věříte vy? Nebo máte svojí teorii, která vysvětluje tuto záhadu? Pokud ano, sepište teorii do komentáře. Nejzajímavější teorie zveřejníme!

Related Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button