HistorkyPARANORMALZáhadné bytosti

Lilith

Každý z nás zná legendu o Adamovi a Evě. A to jak věřící, tak i ateisté. Bible jasně říká, že první ženou Adama byla Eva. Ale je tomu opravdu tak? Ve starých legendách spousty náboženství je možné se dočíst o ženě jménem Lilith. Kdo vlastně je tato v bibli nezmíněná žena?

Stvoření Lilith má dvě verze. První mluví o tom, že ji Bůh stvořil ze sedliny, zatímco Adama z čistého prachu. Což mělo později poukazovat na její společné chvíle s Adamem. Podle pověsti se žena nedokázala smířit s tím, že měla být při milostném aktu pod Adamovo tělem. Došlo to tak daleko, že se jí Adam zmocnil násilím. To Lilith nedokázala přenést, protože chtěla být rovnocenná Adamovi a tak odešla, možná by se dalo říci, že utekla z ráje k Rudému moři. Tam obcovala s ďáblem. Každý den se jí mělo narodit sto dětí.

Adamovi nezdárná žena chyběla, tak poprosil Boha aby mu ji přivedl nazpět. Ten vyslal anděly, aby ji našli. Lilth sice našli, ale odmítla s nimi jít i pod hrozbou, že každý den zemře sto jejích dětí. Což se nakonec opravdu stalo a ženě začaly umírat děti.

Existuje však ještě jedna verze legendy o zrození Lilith. Podle ní stvořil Bůh ženskou bytost z ohně. Ona však pohrdala zahradou Eden a spojila se s hadem, snad se jím stala sama, a odešla do pekla. Ve starých pramenech představovala bohyni matku, ženu pokušitelku, svůdnici s ďábelskou mocí. Jinými slovy bytost, kterou bude muž vždy přitahován, ale zároveň z ní bude mít strach.

Bůh viděl Adamovu osamělost a řekl si: „Měl bych Adamovi stvořit něžnou družku, aby se nekochal půvaby ráje v samotě.“ Uchopil do výše šlehající oheň a z jeho mihotavých proměnlivých plamenů stvořil první ženu, Lilith. A poohlížeje na svůj výtvor, řekl nadšeně: „Je dobrá, protože je krásná.“

Tento mýtus o Lilith byl z Bible vyřazen, neboť vytváří nežádoucí obraz ženy, která touží být muži rovnocenným partnerem. Pasáž o stvoření Evy z Adamova žebra je v bibli zachována, protože poukazuje na ženinu spjatost a zároveň i podřízenost muži – ale jen do určité míry.

Krásná Lilith si sebou dále nese zlost a touhu po pomstě, a to jak Bohu tak každému muži. Dokonce se traduje, že hadem v ráji, který nabízel jablko ze zakázaného stromu byla právě ona. Skrze druhou ženu Adamovu se tím chtěla pomstít muži, který ji nechtěl přijmout tak, jak sama chtěla. Dále se s ní můžeme setkat v erotických snech mužů, ke kterým za temných nocí chodí. Dalo by se říci, že se jedná o energického upíra. Tím že jim vejde do snů, v podobě krásné a okouzlující ženy, i ona sama si přijde na své. Nejen pro muže byla hrozbou. V domech, kde byla rodička s dítětem se na dveře dával amulet s nápisem: „Adame, Evo, pryč s Lilit!“. Tato slova sloužila jako exorcismus proti Lilith a měla ji od tohoto domu odradit. Jinde se psalo uhlem na zdi místnosti, kde šestinedělka ležela se svým dítětem. Věřilo se, že chodí a zabíjí novorozence – chlapce – a tak se stávalo, že dům s čerstvě narozeným dítětem zamykali na osm dní. Až po této době se rodina shromáždila u miminka a dlouze se mu předčítalo z bible.

Tímto článkem nechci nijak ukazovat ani narážet na rovnoprávnost mezi muži a ženami. Jedná se čistě o článek na téma Adamova první žena. Pravdou je, že v bibli se s tímto příběhem neshledáme. Pokud se ovšem zamyslíme nad postavou Lilith, dojdeme k závěru, že nejspíš každá žena má v sobě její část.

google.com
google.com

Related Articles

3 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button